Digital Uddannelse - D.U.D.E

D.U.D.E er et forskningsbaseret uddannelsesprogram til grundskolens udskolingsklasser og gymnasiale uddannelser. Målet med projektet er at klæde elever på til at sortere i de enorme mængder informationer, de dagligt udsættes for på nettet og de sociale medier. 

Bogen LIKE kan downloades eller rekvireres direkte fra Informations forlag.