Digital (Ud)dannelse - D.U.D.E.

D.U.D.E. er et forskningsbaseret uddannelsesprogram til grundskolens udskolingsklasser og gymnasiale uddannelser. Målet med projektet er at klæde elever på til at sortere i de enorme mængder informationer, de dagligt udsættes for på nettet og de sociale medier.

Bogen LIKE kan downloades eller rekvireres direkte fra Informations forlag.

Scroll to Top