Del 5: Mig og mine meninger

LIKERS GONNA LIKE,
HATERS GONNA HATE

Internettet og de sociale medier ændrer på måden, vi formulerer vores meninger, diskuterer med hinanden og tager beslutninger. Nogle af de første verdensomspændende sociale digitale platforme som Twitter og Facebook blev i 00’erne rost for at demokratisere den offentlige debat og for at gøre vigtige civile og politiske emner til hvermandseje.

I løbet af 2010’erne blev det dog tydeligt, at de nye digitale medier også har slagsider. Det første kapitel handler om, hvordan spredning af misinformation, fake news og målrettet manipulation kan skabe polarisering og ekkokammereffekter blandt brugere og borgere.

Vi kan polarisere i grupper, men vi kan også – når grupperne er sammensat på den rigtige måde – nå frem til mere viden sammen end hver for sig. I det sidste kapitel får du indblik i mekanismer på internettet og digitale medier, der kan bidrage til kollektiv klogskab og dømmekraft.

FOKUSORD

Polarisering Gruppetilhørsforhold Informationsselektion Udvælgelsesbias Ekkokammer Overbevisende argumenter Depolarisering
Drøftende demokrati

Læs kapitlerne

Kapitel 5.1 Polarisering

 


Faglige bidragsydere: Vincent F. Hendricks og  Christiern Santos Rasmussen

Kapitel 5.2. Kollektiv klogskab og dømmekraft

 

Faglige bidragsydere: Robin Engelhardt, Joachim Wiewiura og Vincent F. Hendricks

 

Video og links til Del 5: Mig og mine meninger

Henvisninger i Kapitel 5.1: Polarisering

(Figur 5.1) Twitter: #engangvarjegdansker på twitter og
#nuerjegflygtning på twitter. Verificeret 14.06.2019.

(Figur 5.2) Twitter: “killallmuslims på twitter”

(Figur 5.3) Tuxen, M. ”Anders er medlem af Facebook-gruppen Offensimentum: Det er bare for sjov”, BT 13.09.2017. Verificeret 14.06.2019.

(Figur 5.4) Stram Kurs: ”Muslimsk kriminel røver koran fra Rasmus Paludan (Vollsmose, 13.1.2019)” Verificeret 14.06.2019.

(Figur 5.5) TV2: ”Alt det, vi deler”. Verificeret 14.06.2019.

Andre henvisninger

Marker, S.L., Vestergaard, M. & Hendricks, V.F. (2018). ”Nutidens kolonialisme er digital.” Politiken, 23.10.2018. Verificeret 14.06.2019.

Tufekci, Z. (2018) ”Youtube, the great radicaliser” New York Times, 10.3.2018. Verificeret 14.06.2019.

Henvisninger i Kapitel 5.2: Kollektiv klogskab og dømmekraft

(Figur 5.7) New Scientist (2018). “How New Scientist readers predicted the Oscar winners”. 05.03.2018. Verificeret 27.12.2018.

(Figur 5.8) Collins, J. (2018). “The Top 10 Most Popular Sites of 2018”. Lifewire. Verificeret 14.06.2019.

(Figur 5.9) Netflix: Black Mirror”.

Andre henvisninger

(Spil) The Wisdom and/or madness of crowds. Verificeret 14.06.2019.

Alt det vi deler - TV 2

Figur 5.5 – TV 2

Forløbsplaner til del 5