Del 1: Mig og mine normer

ALLE ANDRE GØR DET

Vores adfærd og handlinger er ikke kun bestemt af, hvad vi selv hver især har lyst til eller behov for. Både i det fysiske rum og online er der en konstant social påvirkning af den enkelte ud fra, hvad andre gør, og hvad vi tror, andre tror. Nogle gange er den sociale påvirkning god. Andre gange har den kedelige konsekvenser, der kan ende i eksempelvis digitale krænkelser eller digital mobning, hvor alle står passivt og ser til, mens en enkeltperson bliver udstillet eller forfulgt.

Den sociale påvirkning har ikke fået dårligere vilkår på de sociale medier. Tværtimod kan påvirkninger på nettet spredes med hidtil uset lethed og hastighed fra elev til klasse, fra klasse til skole, fra skole til venner, fra bekendte til potentielt resten af verden.

Sociale normer regulerer vores adfærd. Når en norm virker bedst, er det fordi, der er fællesviden om en adfærd, der er bedst for den enkelte og bedst for fællesskabet. Hvis der omvendt ikke er en norm, eller hvis den virker dårligt, fordi der ikke er fællesviden om en bestemt adfærd, kan det igen gå galt. Tænk på den situation, hvor den enkelte bare sender et billede, personen har modtaget, videre til mange andre, blot fordi andre også gør det, selvom den, det går udover, aldrig har givet lov til, at billedet skulle deles.


Hvis du er bevidst om de mekanismer, der påvirker gruppeadfærd, har du værktøjer til at modarbejde uheldige mønstre, også digitalt.

”De, som ser intime videoer, tænker nok ikke så meget over det. Jeg tror måske, det er ved at blive normalt. Jeg tror bare, man tænker: ’Nå okay, det er end- nu en video af noget intimt’, og så viser man det lige til vennerne, fordi det er den nye video, der er kommet. Og så tæn- ker man bare, hvad mon det næste billede bliver.”


’Sofie’ i Umbrella-sagen til Dagbladet Information

Læs kapitlerne

  • Klik på billeder for at læse bogen

Kapitel 1.1: Kend dine normer

 

Faglige bidragsydere: Rasmus K. Rendsvig, Vincent F. Hendricks

 

Kapitel 1.2: Kend din gruppes adfærd 

 

Faglige bidragsydere: Rasmus K. Rendsvig, Vincent F. Hendricks

 

Video og links til del 1

Henvisninger i Kapitel 1.1 Kend dine normer

(Figur 1.1)  Sørensen, L.M. & Bitsch, T.V. (2017). ”Hvordan kan du mene noget når du ingen hage har? Kristian blev mobbet foran 100.000 på nettet”. Dr.dk. Verificeret 14.06.19:

(Figur 1.1) DR2 Dokumentar: “Hængt ud på nettet”, MU.ST. Verificeret. 14.06:19

Henvisninger i Kapitel 1.2 Kend din gruppes adfærd

(Figur 1.2) Todd, A. (2012). ”My story: Struggling, bullying, self harm”. Verificeret 14.06.2019:

(Figur 1.3) Wang, L.F. (2018). ”Esther Kjeldahl vil sætte gang i årtiers største ungdomsoprør”. Information, 13.11.2018. Verificeret 14.06.2019: 

Boensvang H.A. m.fl. (2014). “Ønsker du hjælp? Fald om på en stille villavej”, Berlingske, 26.12.2015. Verificeret 14.06.2019

 

Struggling, bullying, self harm

Todd, A. (2012). ”My story: Struggling, bullying, self harm”. Verificeret 27.02.2019

Om Like

Redaktører af bogen Camilla Mehlsen og Vincent Hendricks om projektet Digital Uddannelse D.U.D.E og om bogen like.

Normer

Vincent Hendricks om normer. Fordi vi alle er nybegyndere på nettet, har vi ingen fælles normer for, hvordan vi skal opføre os, så det giver en bæredygtig adfærd på nettet.

Forløbsplaner til del 1