Sådan kan du bruge LIKE i undervisningen i grundskolen

Undervisningsmaterialet består af to dele:

1) Kapitler fra bogen LIKE til elever i 8.-10. klasse.

2) Lærervejledning, øvelser og supplerende materiale.

Alle lærere og elever har fri adgang til bogen LIKE digitalt på www.digitaluddannelse.org. Bogens temaer dækker aktuelle problemstillinger ved den digitale medieudvikling og digital dannelse, herunder: identitet, ansigtsløs kommunikation, billeddeling, shitstorme, digitale forstyrrelser, opmærksomhedsøkonomi og fake news.

Bogen LIKE henvender sig samlet set til gymnasiale uddannelser. Afprøvning i udskolingen viser, at flere af bogens kapitler og temaer med fordel også kan bruges i undervisningen i 8.-10. klasse.

Det drejer sig om følgende kapitler:

Del 2: Mig og mine medier

 Del 3: Mig og min opmærksomhed

 Del 4: Mig og mine (mis)informationer

Aktiv læsning

Bogen indeholder faktabokse med refleksionsspørgsmål, faktuelle oplysninger, gode råd og forslag til øvelser, der kan aktivere eleverne og involvere egne overvejelser og erfaringer. Bogens cases konkretiserer fagbegreber og problemstillinger. Hvert kapitel indledes med ”fokusord”, der giver overblik over kapitlets centrale begreber, og centrale definitioner er fremhævet i bogens kolonner.

Fag

Undervisningsmaterialet LIKE kan bruges i fag som dansk, sprogfag, samfundsfag, historie, mediefag, psykologi, filosofi, matematik. Kapitlerne kan bruges i enkeltfaglige eller indgå i tværfaglige forløb mellem de forskellige fagretninger. Bogens enkelte dele og kapitler kan læses sammen, i udvalg og hver for sig. Materialet er tænkt generisk på en sådan måde, at det kan indgå i kortere eller længere forløb eller enkelte lektioner. Et forløb kan enten være til baggrund i uddannelse, men kan også mere direkte indgå i eksamensfordringerne som deciderede eksamensopgaver.