For gymnasier

Formålet med undervisningsmaterialet LIKE er at lære unge i udskolingsklasser og på gymnasiale uddannelser om digital adfærd. LIKE skal give de unge anledning til at diskutere og reflektere over de udfordringer, som informationstidsalderen afføder, på et forskningsbaseret grundlag, der samtidig er tæt på de unges eget liv.

Her finder du, der er underviser enten på gymnasiet eller i 8.-10.-klasse i grundskolen didaktiske pejlemærker og selve undervisningsmaterialet.

Undervisningsmaterialet består af to dele:

  • Til eleverne: Bogen LIKE om digital adfærd til elever i udskolingsklasser og gymnasiet. Bogen er tilgængelig fysisk og digitalt.
  • Til lærerne: Lærervejledning, forløbsplaner og supplerende materiale