Ressourcer

Her kan du finde en række forløbsplaner som inspiration til, hvordan et undervisningsforløb med bogen LIKE kan se ud for gymnasieelever. Forløbsplanerne tager udgangspunkt i bogens forskellige dele og kan anvendes i tværfaglige eller enkeltfaglige forløb ved undervisning i dansk, samfundsfag og matematik. 

Klik på titlerne nedenfor for at downloade forløbsplanerne og det supplerende materiale.

Del 2: Mig og mine medier (dansk)

Del 3: Mig og min opmærksomhed (samfundsfag)

Del 4: Mig og mine (mis)informationer (dansk og samfundsfag)

Del 5: Mig og mine meninger (samfundsfag)

Matematikopgaver: Opgaverne er enten toninger af allerede curriculum-relevante opgaver eller tematiske matematikforløb, der både kan indgå i selvstændige moduler i matematik og/eller anvendes tværfagligt med forløb i andre fag. Der er såvel opgaver som løsningsark. Alle disse er udviklet af Kristian Wickman:

Læs om de didaktiske pejlemærker, som ligger til grund for matematiskopgaverne her.

Svar på opgaver kan rekvireres ved at skrive til centeradministrator for Center for Information og Boblestudier, Amanda From, på e-mail: amf@hum.ku.dk.