Formål med LIKE

Formålet med undervisningsmaterialet LIKE er at lære unge i udskolingsklasser og på gymnasiale uddannelser om digital adfærd. LIKE skal give de unge anledning til at diskutere og reflektere over de udfordringer, som informationstidsalderen afføder, på et forskningsbaseret grundlag, der samtidig er tæt på de unges eget liv.

Undervisningsmaterialet består af to dele:

  • Til eleverne: Bogen LIKE om digital adfærd til elever i udskolingsklasser og gymnasiet. Bogen er tilgængelig fysisk og digitalt.
  • Til lærerne: Lærervejledning, forløbsplaner og supplerende materiale på www.digitaluddannelse.org.

Materialet sigter efter:

  • At styrke unges forståelse for informationsmarkedets strukturer og dynamikker, herunder en forståelse for misinformationers betydning for demokratiet.
  • At lære unge om, hvordan de adfærdsmæssigt påvirkes af mekanismer online (for eksempel flertalsmisforståelser, tilskuereffekt).
  • At forbedre unges evne til at sortere i informationer (og misinformationer) og reflektere over informationer, de præsenteres for online.
  • At lære unge at genkende, forstå og forhindre de mekanismer, som kan føre til uhensigtsmæssig digital adfærd.
  • At give unge redskaber til kollektiv og individuel modstand med uheldige sociale dynamikker online og derved styrke deres digitale dømmekraft, medborgerskab og myndighed.