Sådan kan du bruge LIKE i undervisningen

Undervisningsmaterialet består af to dele:

1) Bogen LIKE til elever i gymnasiet.

2) Forløbsplaner mv. til gymnasielærere.

Bogen LIKE til eleverne

Bogen LIKE er henvendt til elever i gymnasiet og er en grundbog om digital adfærd og digital dannelse. Bogen er tilgængelig fysisk, og alle lærere og elever har fri adgang til bogen digitalt her på www.digitaluddannelse.org.  Bogens temaer dækker aktuelle problemstillinger ved den digitale medieudvikling og digital dannelse, herunder: identitet, ansigtsløs kommunikation, billeddeling, shitstorme, digitale forstyrrelser, opmærksomhedsøkonomi, fake news, det postfaktuelle demokrati, polarisering.
 

Aktiv læsning: Bogen indeholder faktabokse med refleksionsspørgsmål, faktuelle oplysninger, gode råd og forslag til øvelser, der kan aktivere eleverne og opfordre til at dele egne overvejelser og erfaringer. Bogens cases konkretiserer fagbegreber og problemstillinger. Hvert kapitel indledes med ”fokusord”, der giver overblik over kapitlets centrale begreber, og centrale definitioner er fremhævet i bogens kolonner.

Fag

Undervisningsmaterialet LIKE kan bruges i fag som dansk, sprogfag, samfundsfag, historie, mediefag, psykologi, filosofi, matematik. Kapitlerne kan bruges i enkeltfaglige eller indgå i tværfaglige forløb mellem de forskellige fagretninger og i studieretningsforløb. Bogens enkelte dele og kapitler kan læses sammen i udvalg og hver for sig. Materialet er tænkt generisk på en sådan måde, at det kan indgå i kortere eller længere forløb eller inddrages enkelte moduler.

Et forløb kan også mere direkte indgå i eksamensfordringerne som deciderede eksamensopgaver, i gymnasiets studieretningsprojekt, SRP, eller andre større skriftlige opgaver, enten enkeltfagligt eller i kombination. Det kunne eksempelvis være i form af eksamensspørgsmål om:

  • Misinformation på nettet og betydningen for demokratiet i dansk, samfundsfag eller historie kan med fordel inddrage opmærksomhedsøkonomi, informationskvalitetsskala, spekulation i aktivitetsmobiliserende følelser.
  • Ansigtsløs kommunikation eller ”Digital identitet i dansk, filosofi eller psykologi kan omhandle identitetsovervejelser, selvfremstilling, fortolkning af emojisprog og talehandlingsteori.
  • Demokrati i en digital tid i historie og samfundsfag kan omhandle såvel opmærksomhedsøkonomi, polarisering, teknokrati og postfaktuelt demokrati – og kan så afstikkes til specifikke lande, så sprogfagene også på passende vis kan inddrages.
  • Spredning af fake news og misinformation  i samfundsfag, historie og matematik omhandle såvel opmærksomhedsøkonomi, informationskvalitet, gruppetænkning, bias og suppleres med LIKE/DUDE-matematikopgaver.

Om bogens opbygning: 

LIKE består af fem dele, som kan læses uafhængigt af hinanden:

Del 1: Mig og mine normer handler om normer online og offline. Kapitlerne sætter fokus på, hvordan vi som mennesker påvirker hinanden, og hvordan normer opstår. Del 1 fungerer som et teoretisk fundament for bogens øvrige dele. De øvrige dele kan imidlertid læses uafhængigt af del 1 og kan give en dybere forståelse for social påvirkning, normer og gruppedynamikker.

Del 2: Mig og mine medier handler om digital kommunikation fra identitet og social kapital over ansigtsløs kommunikation og deling af intime billeder til shitstormens anatomi og viralitet.

Del 3: Mig og min opmærksomhed fokuserer på opmærksomhedsøkonomi, digitale forstyrrelser og adfærdsdesign.

Del 4: Mig og mine (mis)informationer tager fat på fake news, informationskvalitet, den demokratiske udfordring ved misinformation og det postfaktuelle samfund.

Del 5: Mig og mine meninger dykker ned i viden, gruppepåvirkning, polariseringsmekanismer og kollektiv klogskab.