De fire projektelementer

D.U.D.E projektet har fire forbundne indsatser, som giver målgruppen en god teoretisk baggrund såvel som konkrete redskaber til at orientere sig i en digitaliseret verden. 

Disse fire indsatsområder omfatter: Undervisningsmateriale, Forældreinvolvering, Spiludvikling og Kampagne og De digitale ambassadører. Tilsammen skal de bidrage til, at både unge og deres forældre opnår en større forståelse for de nye digitale kommunikationsmidler, som er med til at ændre rammerne for den sociale interaktion. Tanken er, at denne forståelse kan afføde at en større kritisk refleksion over egne handlinger og fællesskabets normer.