Forældreinvolvering

Denne indsats ledes af Bjarke Malmstrøm Jensen og går ud på at involvere forældre i deres børns digitale dannelse. For det første vil forældreinvolveringen give forældre redskaber til at støtte børn i deres arbejde med specifikke kompetencer inden for kommunikation, information og digitale teknologier. For det andet vil indsatsen understøtte forældres engagerement i deres børns trivsel på de sociale medier. Der er udarbejdet et materiale, der blandt andet inkluderer spil, øvelser, diskussionsoplæg og opgaver. Idéen er, at lærere kan anvende materialet, hvis de ønsker at fremme dialogen om emnerne ”digital dannelse og trivsel” mellem elever og forældre, eller hvis de ønsker at sætte emnerne på dagsordenen til forældremøder.

Forældremøder 

Herunder kan du finde lærervejledninger med øvelser og refleksionskort, der er velegnet til forældremøder, hvor digital dannelse og digital mobning skal sættes på dagsordenen. Øvelserne kan også bruges til andre samtaler mellem forældre, der gerne vil have styrket den digitale bevidsthed.

Digital dannelse
Lærervejledning: Forældremøder og digital dannelse
Refleksionskort: Ansigtsløs kommunikation 1
Refleksionskort: Ansigtsløs kommunikation  2
Refleksionskort: Kognitiv dissonans
Refleksionskort: Opmærksomhed

Digital mobning
Lærervejledning: Digital mobning
Lærervejledning: Handleplan for digital mobning
Refleksionskort: Digital mobning og kognitiv dissonans

Flertalsmisforståelser
Lærervejledning: Øvelse i flertalsmisforståelser

Klasseøvelser

Herunder finder du vejledninger til øvelser, som kan bruges i klasserummet for at understøtte elevernes digitale dannelse. Flere af øvelserne inddrager ligeledes elevernes forældre, da eleverne opfordres til at tage nogle af spørgsmålene med hjem. 

Holdninger til internetforbrug
Elevvejledning: Undersøg forældres holdning til internetforbrug
Spørgeskema til undersøgelsen

Flertalsmisforståelser om billededeling
Lærervejledning: Din holdning og de andre
Elevvejledning: Din holdning og de andre

Humor og memes
Lærer og elevvejledning: God humor