Forældreinvolvering

Denne indsats ledes af Bjarke Malmstrøm Jensen og går ud på at involvere forældre i deres børns digitale dannelse. For det første vil forældreinvolveringen give forældre redskaber til at støtte børn i deres arbejde med specifikke kompetencer inden for kommunikation, information og digitale teknologier. For det andet vil indsatsen understøtte forældres engagerement i deres børns trivsel på de sociale medier. Der er udarbejdet et materiale, der blandt andet inkluderer spil, øvelser, diskussionsoplæg og opgaver. Idéen er, at lærere kan anvende materialet, hvis de ønsker at fremme dialogen om emnerne ”digital dannelse og trivsel” mellem elever og forældre, eller hvis de ønsker at sætte emnerne på dagsordenen til forældremøder.

Forældremøder 

Herunder kan du finde lærervejledninger med øvelser og refleksionskort, der er velegnet til forældremøder, hvor digital dannelse og digital mobning skal sættes på dagsordenen. Øvelserne kan også bruges til andre samtaler mellem forældre, der gerne vil have styrket den digitale bevidsthed.

Digital dannelse

Digital mobning

Klasseøvelser

Her finder du vejledninger til øvelser, som understøtte elevernes digitale dannelse i klasserummet. Flere af øvelserne inddrager ligeledes elevernes forældre, da eleverne opfordres til at tage nogle af spørgsmålene med hjem. 

Holdninger til internetforbrug

Flertalsmisforståelser om billededeling

Humor og memes