Undervisningsmateriale

Center for Information og Boblestudier har sammen med Mehlsen Media v. Camilla Mehlsen udviklet et forskningsbaseret undervisningsmateriale til 8.-10.-klasser og gymnasiale uddannelser. Materialet er udarbejdet, så det kan indgå i flere fag som: dansk, samfundsfag, matematik, engelsk og historie. Ved brug af undervisningsmaterialet får eleverne værktøjer til at forstå, analysere og diskutere digitale problemstillinger. Derudover får eleverne mulighed for at undersøge og tilrettelægge digital kommunikation. Blandt materialets temaer findes: ansigtsløs kommunikation, identitet, billeddeling, shitstorme, opmærksomhedsøkonomi, digitale forstyrrelser, fake news og polarisering. Formålet er at forbedre de unges evne til at sortere information og genkende strukturer, der kan føre til uhensigtsmæssig social adfærd.

 Materialet blev udvikles og afprøvet i samarbejde med lærere, elever og fagkonsulenter i 2017-2019 og udkommer 7. marts 2019. Se mere på https://digitaluddannelse.ku.dk/materialer/ 

Scroll to Top