Deltagere

 

Projektindehaver

Vincent F. Hendricks

Vincent F. Hendricks er professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier (CIBS), der er tilknyttet Københavns Universitet. Vincent er både initiativtager til og ansvarlig for Digital (Ud)Dannelse. Derudover er Vincent en af redaktørerne på bogen LIKE

Vincent F. Hendricks

Projektadministrator

Amanda Houmark

Amanda er centeradministrator på CIBS og arbejder som projektadministrator på D.U.D.E. Hun er ansvarlig for kommunikationen og forvaltningen af projektets budget – samt den daglige ledelse af projektets forskellige elementer. 

Projektleder for undervisningsmaterialet 

Camilla Mehlsen

Camilla er projektleder for den didaktiske enhed, der udvikler og afprøver undervisningsmateriale til folkeskolens udskolingsklasser og gymnasierne. Camilla er sammen med Vincent F. Hendricks redaktør på bogen LIKE
 
Camilla rådgiver uddannelsesinstitutioner og organisationer om digitalisering og holder foredrag om digital dannelse og læring. Hun har  ekspertise i at kortlægge og analysere uddannelsesforskning og omsætte viden til pædagogisk praksis og brugbare didaktiske løsninger. 
 

Hjemmeside: mehlsenmedia.dk

 

Camilla Mehlsen

Projektleder for spilkampagnen

Benjamin Rud Elberth

Benjami står for markedsføringen af D.U.D.E, deltage i Advisory Board og løbende rådgivning af projektet. 

Benjamin er tilknyttet CIBS og er forelæser på Københavns Universitet i politisk digital kommunikation, digital lobbyisme og digital strategi. Benjamin er specialist i digital kommunikation og i at flytte magt digitalt. Han rådgiver om, hvordan man skaber effekt med sociale og digitale platforme og udformer og styrer digitale strategier.

Hjemmeside: Elberth.dk

Benjamin Elbhert

Projektleder for forældreinvolveringen

Bjarke Malmstrøm Jensen

Bjarkes rolle i D.U.D.E er at udvikle aktiviteter og materialer, der involverer forældrene til de børn og unge, som deltager i projektet. 

Bjarke har gennem de seneste 15 år arbejdet med at fremme læring og trivsel i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Eksempelvis har han udviklet og gennemført større projekter og undervisning på skoler og ungdomsuddannelser over hele landet.

Hjemmeside: læringskompagniet.dk

Bjarke Malmstrøm

Projektleder

Mikkel Vinther

Mikkel er projektleder for de Digitale Ambassadører, en ung-til-ung-indsats med engagerede unge (20-25 år), der som ekspert-moderatorer underviser unge (15-19) i temaer som opmærksomhedsøkonomi, digitale forstyrrelser og forståelse af mekanismerne bag digital mobning og billeddeling uden samtykke.

Mikkel er samtidig højskolelærer på Krogerup Højskole, hvor han har udviklet faget “Det Digitale Menneske”. Derudover er Mikkel medlem af Landsstyrelsen for Ungdommens Røde Kors, tidligere ungdomsrådgiver i Kulturministeriet og i fem år tilknyttet Netværket af Ungdomsråd – paraplyorganisationen for alle frivillige ungdomsråd, -huse og –miljøer i Danmark.

.

Mikkel Vinther

Studentermedhjælper og Projektkoordinator

Ditte Dyrgaard

Ditte er studentermedhjælper og arbejder som projektkoordinator på D.U.D.E. Hun har ansvar for en del af kommunikationen og koordineringen af projektets forskellige elementer. Derudover står hun også for opdateringen af D.U.D.E’s hjemmeside.

 

Ditte Dyrgaard

Kommunikationsmedarbejder

 Silas L. Marker

Silas er kommunikationsmedarbejder hos D.U.D.E. Han udvikler projektets æstetiske udtryk, laver grafik til både undervisningsmaterialer og udadvendte indsatser – samt løser diverse grafiske ad hoc-opgaver. 

Silas er skolar-stipendiat på CIBS, og har sammen med Vincent F. Hendricks udgivet bogen “Os og Dem”

Silas Marker

Samarbejdspartnere

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har valgt at indgå i projektet, som de mener, er en vigtig spiller for elevernes alsidige udvikling. 

Hjemmeside: roskilde.dk

Logo Roskilde Kommune

CIBS Forskere

Det teoretiske fundament for undervisningsmaterialet bliver udviklet af forskere fra Center for Information og Boblestudier (CIBS). Forskningsenheden består af: 

 

Joachim Wiewiura
Joachim er ph.d.-studerende hos CIBS. Han bidrager til projektet med sin forskning i offentlige rum som informationsstrukturer, herunder hvordan fænomener som pluralistisk ignorance og informationskaskader muliggøres i det digitale offentlige rum. 

Kathrine Elmose Jørgensen
Kathrine har skrevet speciale i sociologi i samarbejde med CIBS. Hun og bidrager til projektet med sin ekspertise inden for digital mobning og digital udskamning.

Mads Vestergaard
Mads er ph.d.-studerende hos CIBS og forsker i, hvilke betingelser, den nye, digitale medieverden udgør for debat og politisk meningsdannelse. Han bidrager til projektet ved at forsøge at fremme unges demokratiske dannelse, for eksempel ved at udvikle værktøjer til at gennemskue alt fra online manipulationstricks til fake news.

Paolo Galeazzi
Paolo er postdoc hos CIBS og forsker i, hvordan ikke-Bayesianske beslutningskriterier kan relateres til CIBS’ modeller for bobledannelse. Han  bidrager til projektet med sin viden inden for spilteori, blandt andet ved at udvikle øvelser, der skal træne de unge i at identificere forskellige spilteoretiske strukturer og dynamikker.

Rasmus K. Rendsvig
Rasmus er postdoc på CIBS. Han bidrager til projektet ved at formidle CIBS’ modeller for socialpsykologiske fænomener til målgruppen samt udvikle matematikopgaver om blandt andet fordeling af opmærksomhed på nettet.

Robin Engelhardt
Robin er postdoc hos CIBS. Han udvikler og implementerer eksperimenter online og i laboratorier, blandt andet med det formål at teste CIBS’ teorier for informationsstrømme i forskellige komplekse sociale sammenhænge. Han bidrager til projektet med data fra sine eksperimenter.