Deltagere

 

Projektindehaver

Vincent F. Hendricks

Vincent F. Hendricks er professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier (CIBS), der er tilknyttet Københavns Universitet.

Projektet Digital (Ud)Dannelse D.U.D.E. er ifølge Hendricks vigtigt, fordi vi alle, unge som gamle, er en del af det socio-tekniske eksperiment, som informationstidsalderen og internettet byder. Vi skal alle lære at navigere kvalificeret med en eksponentiel stigende mængde af information til rådighed men begrænset opmærksomhed.

C.I.B.S.’ forskning kan ifølge Hendricks bidrage med noget nyt i indsatsen for digital dannelse, idet C.I.B.S. blandt andet forsker i strukturen og dynamikken af bobledannelse, hvad enten det der overophedes er penge, status, magt, indflydelse, vrede, indignation og hvordan såvel investering af (social) kapital kan give berettiget eller uberettiget afkast individuelt eller kollektivt. 

Hendricks er både initiativtager til og ansvarlig for Digital (Ud)Dannelse.

Vincent F. Hendricks

Projektkoordinator

Benedikte Stenum Lindqvist

Benedikte er ansat som projektkoordinator og -administrator på D.U.D.E. og er ansvarlig for kommunikation, synergi og koordination mellem projektets indsatser og partnere, samt den daglige ledelse af projektet herunder forvaltning af projektets økonomi og øvrige ressourcer.

Benedikte har en kandidat i Sociologi fra Københavns Universitet og har også tidligere arbejdet med projektledelse ind i (ud)dannelses- og det sociale område målrettet unge, de sidste to år med fokus på forebyggelse af ekstremisme.

Benedikte S. Lindqvist

Projektleder for undervisningsmaterialet 

Camilla Mehlsen

Camilla rådgiver uddannelsesinstitutioner og organisationer om digitalisering og holder foredrag om digital dannelse og læring. Hun er forfatter til flere artikler og udgivelser om digitale børn og unge, blandt andet den forskningsbaserede debatbog Teknologiens testpiloter – 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid (Forlaget Mindspace 2016).

Camilla har ekspertise i at kortlægge og analysere uddannelsesforskning og omsætte viden til pædagogisk praksis og brugbare didaktiske løsninger. Hun har formidlet viden om børn, unge og uddannelse i 15 år, blandt andet som specialkonsulent på Aarhus Universitet, mangeårig redaktør af magasinet Asterisk om aktuel uddannelsesforskning, kommunikationschef for forskningsinstitutionen Learning Lab Denmark og forlagschef for Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag

Camilla er projektleder for den didaktiske enhed, der skal udvikle og afprøve undervisningsmateriale til folkeskolens udskolingsklasser og gymnasierne.

Hjemmeside: mehlsenmedia.dk

Camilla Mehlsen

Projektleder for spilkampagnen

Benjamin Rud Elberth

Benjamin er specialist i digital kommunikation og i at flytte magt digitalt. Han rådgiver om, hvordan man skaber effekt med sociale og digitale platforme og udformer og styrer digitale strategier.

Benjamin er tilknyttet CIBS og er forelæser på Københavns Universitet i politisk digital kommunikation, digital lobbyisme og digital strategi. Han er cand.mag. i dansk fra Aarhus Universitet og Master i Cross-Media Communication fra Københavns Universitet.

Benjamin kommer til at stå for markedsføringen af D.U.D.E., deltage i Advisory Board og løbende rådgive i projektet. Hjemmeside: Elberth.dk

Benjamin Elbhert

Projektleder for forældreinvolveringen

Bjarke Malmstrøm Jensen

Bjarke har gennem de seneste 15 år arbejdet med at fremme læring og trivsel i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Eksempelvis har han udviklet og gennemført større projekter og undervisning på skoler og ungdomsuddannelser over hele landet.

Bjarkes rolle i D.U.D.E. har været at udvikle aktiviteter og materialer, der involverer forældrene til de børn og unge, som deltager i projektet. Målet med indsatsen er, at forældre og unge engagerer sig sammen og oplever, at det er meningsfuldt, interessant og sjovt. Det er derfor en vigtig del af hans arbejde at inddrage og tale med forældre og unge om deres holdninger og synspunkter til digital dannelse.

Bjarke Malmstrøm

Projektleder for De Digitale Ambassadører

Mikkel Vinther

Mikkel er projektleder for de Digitale Ambassadører, en ung-til-ung-indsats med engagerede unge (20-25 år), der som ekspert-moderatorer underviser unge (15-19) i temaer som opmærksomhedsøkonomi, digitale forstyrrelser og forståelse af mekanismerne bag digital mobning og billeddeling uden samtykke.

Mikkel er samtidig højskolelærer på Krogerup Højskole, hvor han har udviklet faget Det Digitale Menneske, der har et bredt, fagligt take på de allestedsnærværende digitale udfordringer.

Derudover er Mikkel medlem af Landsstyrelsen for Ungdommens Røde Kors, tidligere ungdomsrådgiver i Kulturministeriet og i fem år tilknyttet Netværket af Ungdomsråd – paraplyorganisationen for alle frivillige ungdomsråd, -huse og –miljøer i Danmark.

Mikkel Vinther

Studentermedhjælper

Ditte Dyrgaard

Ditte er studentermedhjælper på D.U.D.E. Hun har ansvar for en del af kommunikationen og koordineringen af projektets forskellige elementer. Derudover står hun også for opdateringen af D.U.D.E.’s hjemmeside.

Ved siden af arbejdet på D.U.D.E. studerer Ditte på en kandidat i Pædagogisk Filosofi på DPU. Hendes uddannelsesmæssige bagrund består af en bachelor i Filosofi ved KU.

Ditte Dyrgaard

Studentermedhjælper på De Digitale Ambassadører
Jeppe Høstgaard Poulsen

Jeppe er studentermedhjælper for de Digitale Ambassadører. Han har ansvaret for planlægningen af klassebesøg og har været med til at udvikle og uddanne de Digitale Ambassadører. 

Jeppe studerer til dagligt By-, Energi- og Miljøplanlægning ved Aalborg Universitet
København. Derudover er han aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse. 

 

Kommunikationsmedarbejder

Silas L. Marker

Silas er kommunikationsmedarbejder hos D.U.D.E. Han udvikler projektets æstetiske udtryk, laver grafik til både undervisningsmaterialer og udadvendte indsatser – samt løser diverse grafiske ad hoc-opgaver. 

 Ved siden af D.U.D.E. forsker Silas L. Marker på Center for Information og Boblestudier (CIBS) i tech-giganternes magt med fokus på digital kolonialisme. 

 Silas L. Marker er bachelor i filosofi og læser pt. en kandidat i filosofi på Københavns Universitet. Han har siden 2008 arbejdet med politisk kommunikation, aktivisme og organisering. 

Silas Marker

Samarbejdspartnere

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har valgt at indgå i projektet, som de mener, er en vigtig spiller for elevernes alsidige udvikling. Kommunen har de seneste år gennemgået en øget digitalisering og har bl.a. været nogle af de første til at indføre en såkaldt 1:1-løsning som en del af deres digitaliseringsstrategi, hvilket indebærer, at hver elev har fået udleveret en digital enhed (iPad eller PC) til undervisningen.

Et af målene med Roskilde Kommunes digitaliseringsstrategi har været at fremme elevernes digitale dannelse, dvs. at lære eleverne at begå sig socialt, etisk og kritisk i en digital verden, samt at kunne reflektere over de muligheder og udfordringer, digitaliseringen giver.

Der har på baggrund heraf været et ønske i kommunen om forskningsbaserede handlingsstrategier, der kan hjælpe eleverne med at agere på en hensigtsmæssig måde på de sociale medier, således at de bl.a. kan håndtere de fænomener, der kan lede til digital mobning. Dette hviler på en tankegang om, at man ikke kan ikke adskille den mobning, der foregår på de sociale medier fra den, der foregår i skolen.

Hjemmeside: roskilde.dk

Logo Roskilde Kommune

CIBS Forskere

Det teoretiske fundament for undervisningsmaterialet bliver udviklet af forskere fra Center for Information og Boblestudier (CIBS). Forskningsenheden består af: 

 

Joachim Wiewiura
Joachim er ph.d.-studerende hos CIBS. Han bidrager til projektet med sin forskning i offentlige rum som informationsstrukturer, herunder hvordan fænomener som pluralistisk ignorance og informationskaskader muliggøres i det digitale offentlige rum. 

Kathrine Elmose Jørgensen
Kathrine har skrevet speciale i sociologi i samarbejde med CIBS. Hun og bidrager til projektet med sin ekspertise inden for digital mobning og digital udskamning.

Mads Vestergaard
Mads er ph.d.-studerende hos CIBS og forsker i, hvilke betingelser, den nye, digitale medieverden udgør for debat og politisk meningsdannelse. Han bidrager til projektet ved at forsøge at fremme unges demokratiske dannelse, for eksempel ved at udvikle værktøjer til at gennemskue alt fra online manipulationstricks til fake news.

Paolo Galeazzi
Paolo er postdoc hos CIBS og forsker i, hvordan ikke-Bayesianske beslutningskriterier kan relateres til CIBS’ modeller for bobledannelse. Han  bidrager til projektet med sin viden inden for spilteori, blandt andet ved at udvikle øvelser, der skal træne de unge i at identificere forskellige spilteoretiske strukturer og dynamikker.

Rasmus K. Rendsvig
Rasmus er postdoc på CIBS. Han bidrager til projektet ved at formidle CIBS’ modeller for socialpsykologiske fænomener til målgruppen samt udvikle matematikopgaver om blandt andet fordeling af opmærksomhed på nettet.

Robin Engelhardt
Robin er postdoc hos CIBS. Han udvikler og implementerer eksperimenter online og i laboratorier, blandt andet med det formål at teste CIBS’ teorier for informationsstrømme i forskellige komplekse sociale sammenhænge. Han bidrager til projektet med data fra sine eksperimenter.